อัพเดทสถานการณ์ทั่วโลก - 18 มีนาคม 2563

Chen Shen และ Yaneer Bar-Yam

New England Complex Systems Institute

อัพเดทเคสผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวัน - ทั่วโลก

อัพเดทเคสผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวัน - ยุโรป

อัพเดทเคสผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวัน - ตะวันออกกลาง

พลศาสตร์ (Dynamics)