Riktlinjer för åtgärder vid utbrott

Coronavirus-utbrottet med ursprung i Wuhan har cirka 20% allvarliga fall och 2% dödsfall. En typisk inkubationsperiod är 3 dagar men den kan sträcka sig upp till 14 dagar. Det finns även rapporter som visar på en inkubationstid på 24 och 27 dagar. Viruset är mycket smittsamt med en ökning i nya fall från dag till dag med 50% (infektionshastighet R0 på cirka 3-4) om inte extraordinära åtgärder tas. En utbredd pandemi eller endemi kommer det att förändra livet för alla i världen. Det är absolut nödvändigt att agera för att begränsa och stoppa utbrottet och inte acceptera att det sprids. Dessa åtgärder och riktlinjer riktar sig till individer, samhällen och statliga instanser.

Ladda ner riktlinjer som PDF (engelska)

Vardagsliv och COVID-19

Essential Coronavirus Guidelines

Family Guidelines

High-Risk Institution Guidelines

Guidelines for Self Isolation

Massive Testing Can Stop the Coronavirus Outbreak

Business Guidelines

Recommendations for Policy Makers

Individual Community and Government Guidelines

Respiratory Health for Better COVID-19 Outcomes

Guidelines for Supermarkets, Grocery Stores and Pharmacies

Andra användbara riktlinjer

Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment

Patient Blood Management During the 2020 COVID-19 Pandemic

Grundläggande riktlinjer för Coronavirus

För alla

 • Inse att situationen inte är normal och att vi måste ändra vårt beteende för att överleva och skydda våra liv.
 • I 80% av fallen är sjukdomen mild, 20% kräver sjukvård, 10% kräver intensivvård och 2-4% dödlighet. Även milda fall är smittsamma och kan ge allvarlig sjukdom hos andra genom att smittan sprids. Alla har ett ansvar I att skydda sin familj, sina vänner och samhället från skada.
 • Minimera fysisk kontakt med andra personer. Fortsätt att utföra de viktigaste handlingarna, och vanliga saker i största möjliga mån. Hjälp andra som är i behov så mycket du kan.
 • Det är troligtvis inte möjligt att följa alla åtgärder på en och samma gång. Dock kan varje åtgärd som minskar exponering för viruset minska både din egen risk och risk för att viruset sprids. Över tid och genom samarbete med andra kan fler åtgärder tas i kraft och förbättra situationen.

Självisolering

 • Håll dig på 2 meters avstånd från andra. Undvik att beröra ytor i allmänna lokaler
 • Hjälp andra utan fysisk kontakt. Utnyttja virtuella verktyg för att interagera med andra.
 • Använd tvål, desinfektion, handskar och plastpåsar
 • Håll dig informerad om typiska symptom, lokala instruktioner om testning/behandling. Se till att agera så snart du visar symptom.
 • Sätt upp ett “check-in”-system med vänner och släkt (det finns exempel där symptom kan komma snabbt).

Familj och vänner

 • Dela säkrade platser/områden (en plats där personer skyddar varandra genom överenskommelser om åtgärder och minimerad kontakt med andra) med familjer och vänner som är överrens om att isolera sig från andra.
 • Koordinera och hjälp varandra i dessa säkrade områden. Individer med symtom eller bekräftad smittade bör isoleras från vänner och familj.

Samhällen

 • Identifiera Zoner, och om i någon mån möjligt, vakta gränser och tillåt endast behörig trafik.
 • Koordinera införskaffande av nödvändigheter på ett sätt som minimerar eller inte kräver någon fysisk kontakt
 • Certifiera friska individer. Hos medlemmar, genomför screening för symptom, genomför tester och isolering.
 • Hjälp personer som är isolerade utan att ha fysisk kontakt
 • Utöka den service och de inrättningar som finns i säkrade områden/platser

Organisationer

 • Maximera arbete hemifrån och förespråka för skapandet av säkrade platser/områden
 • Bibehåll nödvändig verksamhet och minimera störningar i hela verksamheten genom användning av säkrade platser/områden

Sjukvård

 • Partionera lokaler för att förhindra spridning. Skapa stora temporära platser som är uppdelade efter olika typer av vårdbehov.

Samhälle/Regering/Organisationer

 • Koordinera snabb och effektiv testning av fall för att identifiera de som är friska och de som behöver isoleras.
 • Isolera samhällen där det pågår aktiv smittspridning. Ge dem hjälp, stöd och nödvändig service.

Riktlinjer för familjer

I områden med ökad risk, där myndigheter och regering inte tar tillräckliga åtgärder, kan det vara svårt att skydda sin familj och andra grupper. För att en eld ska spridas krävs det att lättantändligt material är sammankopplat. Detsamma gäller spridningen av COVID-19, som kräver en kedja av individer som är mottagliga för sjukdomen. Lösningen på detta är:

 • Minimera kontakt med din familj och andra. Se till att nödvändiga behov kan uppfyllas.
 • Vid ökad risk, skapa säkrade platser/områden för att skydda de som är inom dessa. Detta kräver gemensamma regler som ser till att fysiskt kontakt med andra samt gemensamma ytor inte får tas utan skyddsutrustning.

Säkrade platser/områden hjälper också till att minimera spridning då det som befinner sig i dessa områden inte kan sprida viruset vidare. Medlemmar av säkrade platser/områden kan kombineras med andra för att utöka eller skapa nya utrymmen. Nedan finns våra riktlinjer för familjer.

Minska kontakt mellan din familj och andra

 • Lägg noggrant igenom våra riktlinjer och dela dessa med dina familjemedlemmar.
 • Diskutera hur man kan gå tillväga för att minska sin kontakt med andra
 • Håll kontakt med familjen digitalt. Spridningen i samhället kommer antingen bli besegrad eller bli utbredd. I det första scenariot kan vi återgå till ett normalt liv om några månader. I det andra kommer andra typer av åtgärder krävas.
 • Se till att du och din familj har tillgång till nödvändigheter, inklusive receptbelagd medicin. Fundera på hur dina familjemedlemmar i riskgrupper (äldre, personer över 50 år, kroniska sjukdomar) kan komma i fysiskt kontakt med andra. Gör det du kan för att minska deras kontakt med andra, ge dem stöd för att stanna hemma och undvika folksamlingar och offentliga platser.
 • Överväg att tillfälligt flytta individer som bor kollektivt (äldreboende etc) till mer isolerade boenden alternativt gemensamma boenden i mindre grupper.

Skapande av säkrade platser/områden under förhållanden med ökad risk

 • Syftet med säkrade platser/områden är att låta en grupp av människor bilda en enhet som minskar fysiskt kontakt med andra individer, samtidigt som de kan tillgodose behov och stöd som krävs.
 • Individer behöver inte vänta på myndigheter och regering för att ta åtgärder. När det saknas aggressiva och systematiska åtgärder för att minska spridning, kan handling tas “bottom-up” dvs. genom att skapa självorganiserade säkrade platser/områden. Genom att successivt skala upp dessa åtgärder kan lokala utbrott minska eller till och med stoppas.
 • säkrade platser/områden kan utgå från en familj eller grupp som bor gemensamt. Flera boenden kan kombineras samt koordinera förflyttning mellan dessa (ex. genom att gå eller åka bil) under förutsättningen att detta görs säkert och i enlighet med gemensamma regler. För att lyckas med säkrade platser/områden krävs det att VARJE medlem agerar i enlighet med principen om att minimera kontakt med externa personer. Det bör också finnas riktlinjer ansvarsområden och samarbete. Medlemmar i dessa säkra områden bör dela med sig av resehistorik, sin hälsa, samt ta ansvar för andra personers hälsa.
 • Individer som åtar sig att leva i ett säkrade platser/områden behöver skapa förutsättningar för att göra detta genom att koordinera med arbetsplatser, skolor, familj och vänner. Att arbeta hemifrån med godkännande från en arbetsgivare, alternativt begära ledighet kan komma att krävas.
 • Planering för att att leva i ett säkrade platser/områden under en längre tid (1 vecka eller mer) bör göras i förhand. Detta innefattar införskaffande av nödvändigheter samtidigt som du är medveten om ökad riskexponering då detta kan innebära att du är i nära kontakt med andra.
 • Att använda sig av överlevnadsstrategier kan vara användbart i denna situation. Planering för införskaffande av nödvändigheter är viktigt då varje tillfälle kan medföra ökad risk.
 • Utnyttja hemleverans i största möjliga grad, inklusive mat, för att undvika många besök i mataffärer. Överlämning bör göras med försiktighet då varorna har varit i kontakt med andra personer. Det är rekommenderat att tvätta eller eventuellt desinfektera varor, speciellt i områden med aktivt smittspridning samt om det inte finns en överenskommelse om hur varorna ska hanteras (ex. hanskar).
 • Nödvändiga aktiviteter där det inte går att utesluta kontakt med andra, såsom inhandling av matvaror, bör utföras på ett sådant sätt att man minimerar tid samt kontakt med andra. Ta försiktighetsåtgärder när du lämnar och kommer tillbaka till det säkrade områden. Använd skyddsutrustning som handskar, engångsartiklar (pappernäsdukar) för hantering av saker som inte bör beröras, desinfektion för händerna samt ansiktsmask. Tvätta händer innan eller vid återkomst till det säkrade området/platsen.
 • Förespråka intern kommunikation och omtanke för att medlemmar av det säkrade området för att främja positivitet och mental hälsa. Det är viktigt att inse att det nuvarande krisläget kräver extrema åtgärder och personliga uppoffringar. Denna insikt kan hjälpa till för att hantera situationen, men kan inte ersätta vikten av gemensamt stöd.
 • Medlemmarna i de säkrade platserna/områdena bör skaffa information om vilka åtgärder som ska tas i fallet att en eller flera medlemmar uppvisar symptom. Vad som ska göras varierar beroende på land/region/plats, och kan komma att ändras över tid. Medlemmar bör informera andra om hur oförutsedda händelser ska hanteras samt dela med sig av kontaktuppgifter. Om en medlem visar typiska symptom bör andra personer snabbt agera för att få personen testad samt utföra isolering av personen, även innan provresultat finns.

Allt eftersom smittspridning sker kommer svåra beslut att behöva tas. Detta gäller exempelvis beslut om att lämna säkrade platser/områden för att hjälpa familj eller vänner som inte är i säkrade områden. Individer bör vara förbereda sig för att ta sådana beslut.

Under svåra situationer med hög risk kommer folk att begå misstag som kan äventyra säkerheten. För att undvika överreaktion det är viktigt att inse att enstaka händelser har liten chans att göra skada. Risken ökar dock dramatiskt när flertalet handlingar tas. Se till att lärdomar av misstag är viktigare än skylla på andra eller bestraffning.

Riktlinjer för individer och samhällen

 • Ta ansvar för din egen hälsa och dela ansvaret för hälsan i ditt område med medvetenhet och disciplin
 • Minimera fysisk social kontakt
 • Undvik att röra ytor i offentliga och delade utrymmen
 • Undvik folksamlingar
 • Undvik direktkontakt med andra, tvätta händer regelbundet och bär masker när du är i nära kontakt med andra som kan vara smittade
 • Täck hosta / nysningar med armvecket eller en näsduk
 • Övervaka temperaturen eller andra symptom på infektion (hosta, nysa, rinnande näsa, ont i halsen)
 • Genomför självisolering om du har tecken på symtom.
 • Om symtomen fortsätter att utvecklas, ordna med säker transport till medicinska anläggningar enligt regeringens rekommendationer. Undvik att använda kollektivtrafik. Bär mask.
 • I områden med ökad risk måste du hjälpa andra medlemmar i ditt samhälle utan personlig kontakt. Leveranser kan lämnas utanför dörren.
 • Samarbeta med andra för att skapa säkra platser/områden. Diskutera säkerhet med familj och vänner. Prata om säkerhetsriktlinjer, håll koll på vilka som följer riktlinjer. Fastställ policy, uppföljning och dela varandras behov, problem samt möjligheter.
 • Var kritisk mot rykten och sprid inte misinformation.

Riktlinjer för företag och organisationer

1. Användning av ansiktsmask är omdiskuterat. Vi noterar att: (1) Varje person som har till och med lindriga symtom bör undvika kontakt med andra och bära en mask medan den är i offentlig eller privat kontakt med andra. (2) Att bära en mask bör accepteras i offentliga miljöer för att förhindra att de som är sjuka tvekar till eller känner sig stigmatiserade genom att bära en mask. (3) Även om masker inte garanterar säkerhet för en frisk individ och deras tillgänglighet kan vara begränsad på grund av högre prioritet i medicinska miljöer, kan användning av masker i närhet till smittade individer dramatiskt minska risken för infektion. (4) För personer med hög risk (över 50 år eller med befintliga hälsotillstånd) och personer som befinner sig i högriskområden rättfärdigar de negativa konsekvenserna av att bli smittad användning av en mask.

Riktlinjer för åtgärder vid utbrott

Coronavirus-utbrottet med ursprung i Wuhan har cirka 20% allvarliga fall och 2% dödsfall. En typisk inkubationsperiod är 3 dagar men den kan sträcka sig upp till 14 dagar. Det finns även rapporter som visar på en inkubationstid på 24 och 27 dagar. Viruset är mycket smittsamt med en ökning i nya fall från dag till dag med 50% (infektionshastighet R0 på cirka 3-4) om inte extraordinära åtgärder tas. En utbredd pandemi eller endemi kommer det att förändra livet för alla i världen. Det är absolut nödvändigt att agera för att begränsa och stoppa utbrottet och inte acceptera att det sprids. Dessa åtgärder och riktlinjer riktar sig till individer, samhällen och statliga instanser.

Ladda ner riktlinjer som PDF (engelska)

Vardagsliv och COVID-19

Essential Coronavirus Guidelines

Family Guidelines

High-Risk Institution Guidelines

Guidelines for Self Isolation

Massive Testing Can Stop the Coronavirus Outbreak

Business Guidelines

Recommendations for Policy Makers

Individual Community and Government Guidelines

Respiratory Health for Better COVID-19 Outcomes

Guidelines for Supermarkets, Grocery Stores and Pharmacies

Andra användbara riktlinjer

Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment

Patient Blood Management During the 2020 COVID-19 Pandemic

Grundläggande riktlinjer för Coronavirus

För alla

 • Inse att situationen inte är normal och att vi måste ändra vårt beteende för att överleva och skydda våra liv.
 • I 80% av fallen är sjukdomen mild, 20% kräver sjukvård, 10% kräver intensivvård och 2-4% dödlighet. Även milda fall är smittsamma och kan ge allvarlig sjukdom hos andra genom att smittan sprids. Alla har ett ansvar I att skydda sin familj, sina vänner och samhället från skada.
 • Minimera fysisk kontakt med andra personer. Fortsätt att utföra de viktigaste handlingarna, och vanliga saker i största möjliga mån. Hjälp andra som är i behov så mycket du kan.
 • Det är troligtvis inte möjligt att följa alla åtgärder på en och samma gång. Dock kan varje åtgärd som minskar exponering för viruset minska både din egen risk och risk för att viruset sprids. Över tid och genom samarbete med andra kan fler åtgärder tas i kraft och förbättra situationen.

Självisolering

 • Håll dig på 2 meters avstånd från andra. Undvik att beröra ytor i allmänna lokaler
 • Hjälp andra utan fysisk kontakt. Utnyttja virtuella verktyg för att interagera med andra.
 • Använd tvål, desinfektion, handskar och plastpåsar
 • Håll dig informerad om typiska symptom, lokala instruktioner om testning/behandling. Se till att agera så snart du visar symptom.
 • Sätt upp ett “check-in”-system med vänner och släkt (det finns exempel där symptom kan komma snabbt).

Familj och vänner

 • Dela säkrade platser/områden (en plats där personer skyddar varandra genom överenskommelser om åtgärder och minimerad kontakt med andra) med familjer och vänner som är överrens om att isolera sig från andra.
 • Koordinera och hjälp varandra i dessa säkrade områden. Individer med symtom eller bekräftad smittade bör isoleras från vänner och familj.

Samhällen

 • Identifiera Zoner, och om i någon mån möjligt, vakta gränser och tillåt endast behörig trafik.
 • Koordinera införskaffande av nödvändigheter på ett sätt som minimerar eller inte kräver någon fysisk kontakt
 • Certifiera friska individer. Hos medlemmar, genomför screening för symptom, genomför tester och isolering.
 • Hjälp personer som är isolerade utan att ha fysisk kontakt
 • Utöka den service och de inrättningar som finns i säkrade områden/platser

Organisationer

 • Maximera arbete hemifrån och förespråka för skapandet av säkrade platser/områden
 • Bibehåll nödvändig verksamhet och minimera störningar i hela verksamheten genom användning av säkrade platser/områden

Sjukvård

 • Partionera lokaler för att förhindra spridning. Skapa stora temporära platser som är uppdelade efter olika typer av vårdbehov.

Samhälle/Regering/Organisationer

 • Koordinera snabb och effektiv testning av fall för att identifiera de som är friska och de som behöver isoleras.
 • Isolera samhällen där det pågår aktiv smittspridning. Ge dem hjälp, stöd och nödvändig service.

Riktlinjer för familjer

I områden med ökad risk, där myndigheter och regering inte tar tillräckliga åtgärder, kan det vara svårt att skydda sin familj och andra grupper. För att en eld ska spridas krävs det att lättantändligt material är sammankopplat. Detsamma gäller spridningen av COVID-19, som kräver en kedja av individer som är mottagliga för sjukdomen. Lösningen på detta är:

 • Minimera kontakt med din familj och andra. Se till att nödvändiga behov kan uppfyllas.
 • Vid ökad risk, skapa säkrade platser/områden för att skydda de som är inom dessa. Detta kräver gemensamma regler som ser till att fysiskt kontakt med andra samt gemensamma ytor inte får tas utan skyddsutrustning.

Säkrade platser/områden hjälper också till att minimera spridning då det som befinner sig i dessa områden inte kan sprida viruset vidare. Medlemmar av säkrade platser/områden kan kombineras med andra för att utöka eller skapa nya utrymmen. Nedan finns våra riktlinjer för familjer.

Minska kontakt mellan din familj och andra

 • Lägg noggrant igenom våra riktlinjer och dela dessa med dina familjemedlemmar.
 • Diskutera hur man kan gå tillväga för att minska sin kontakt med andra
 • Håll kontakt med familjen digitalt. Spridningen i samhället kommer antingen bli besegrad eller bli utbredd. I det första scenariot kan vi återgå till ett normalt liv om några månader. I det andra kommer andra typer av åtgärder krävas.
 • Se till att du och din familj har tillgång till nödvändigheter, inklusive receptbelagd medicin. Fundera på hur dina familjemedlemmar i riskgrupper (äldre, personer över 50 år, kroniska sjukdomar) kan komma i fysiskt kontakt med andra. Gör det du kan för att minska deras kontakt med andra, ge dem stöd för att stanna hemma och undvika folksamlingar och offentliga platser.
 • Överväg att tillfälligt flytta individer som bor kollektivt (äldreboende etc) till mer isolerade boenden alternativt gemensamma boenden i mindre grupper.

Skapande av säkrade platser/områden under förhållanden med ökad risk

 • Syftet med säkrade platser/områden är att låta en grupp av människor bilda en enhet som minskar fysiskt kontakt med andra individer, samtidigt som de kan tillgodose behov och stöd som krävs.
 • Individer behöver inte vänta på myndigheter och regering för att ta åtgärder. När det saknas aggressiva och systematiska åtgärder för att minska spridning, kan handling tas “bottom-up” dvs. genom att skapa självorganiserade säkrade platser/områden. Genom att successivt skala upp dessa åtgärder kan lokala utbrott minska eller till och med stoppas.
 • säkrade platser/områden kan utgå från en familj eller grupp som bor gemensamt. Flera boenden kan kombineras samt koordinera förflyttning mellan dessa (ex. genom att gå eller åka bil) under förutsättningen att detta görs säkert och i enlighet med gemensamma regler. För att lyckas med säkrade platser/områden krävs det att VARJE medlem agerar i enlighet med principen om att minimera kontakt med externa personer. Det bör också finnas riktlinjer ansvarsområden och samarbete. Medlemmar i dessa säkra områden bör dela med sig av resehistorik, sin hälsa, samt ta ansvar för andra personers hälsa.
 • Individer som åtar sig att leva i ett säkrade platser/områden behöver skapa förutsättningar för att göra detta genom att koordinera med arbetsplatser, skolor, familj och vänner. Att arbeta hemifrån med godkännande från en arbetsgivare, alternativt begära ledighet kan komma att krävas.
 • Planering för att att leva i ett säkrade platser/områden under en längre tid (1 vecka eller mer) bör göras i förhand. Detta innefattar införskaffande av nödvändigheter samtidigt som du är medveten om ökad riskexponering då detta kan innebära att du är i nära kontakt med andra.
 • Att använda sig av överlevnadsstrategier kan vara användbart i denna situation. Planering för införskaffande av nödvändigheter är viktigt då varje tillfälle kan medföra ökad risk.
 • Utnyttja hemleverans i största möjliga grad, inklusive mat, för att undvika många besök i mataffärer. Överlämning bör göras med försiktighet då varorna har varit i kontakt med andra personer. Det är rekommenderat att tvätta eller eventuellt desinfektera varor, speciellt i områden med aktivt smittspridning samt om det inte finns en överenskommelse om hur varorna ska hanteras (ex. hanskar).
 • Nödvändiga aktiviteter där det inte går att utesluta kontakt med andra, såsom inhandling av matvaror, bör utföras på ett sådant sätt att man minimerar tid samt kontakt med andra. Ta försiktighetsåtgärder när du lämnar och kommer tillbaka till det säkrade områden. Använd skyddsutrustning som handskar, engångsartiklar (pappernäsdukar) för hantering av saker som inte bör beröras, desinfektion för händerna samt ansiktsmask. Tvätta händer innan eller vid återkomst till det säkrade området/platsen.
 • Förespråka intern kommunikation och omtanke för att medlemmar av det säkrade området för att främja positivitet och mental hälsa. Det är viktigt att inse att det nuvarande krisläget kräver extrema åtgärder och personliga uppoffringar. Denna insikt kan hjälpa till för att hantera situationen, men kan inte ersätta vikten av gemensamt stöd.
 • Medlemmarna i de säkrade platserna/områdena bör skaffa information om vilka åtgärder som ska tas i fallet att en eller flera medlemmar uppvisar symptom. Vad som ska göras varierar beroende på land/region/plats, och kan komma att ändras över tid. Medlemmar bör informera andra om hur oförutsedda händelser ska hanteras samt dela med sig av kontaktuppgifter. Om en medlem visar typiska symptom bör andra personer snabbt agera för att få personen testad samt utföra isolering av personen, även innan provresultat finns.

Allt eftersom smittspridning sker kommer svåra beslut att behöva tas. Detta gäller exempelvis beslut om att lämna säkrade platser/områden för att hjälpa familj eller vänner som inte är i säkrade områden. Individer bör vara förbereda sig för att ta sådana beslut.

Under svåra situationer med hög risk kommer folk att begå misstag som kan äventyra säkerheten. För att undvika överreaktion det är viktigt att inse att enstaka händelser har liten chans att göra skada. Risken ökar dock dramatiskt när flertalet handlingar tas. Se till att lärdomar av misstag är viktigare än skylla på andra eller bestraffning.

Riktlinjer för individer och samhällen

 • Ta ansvar för din egen hälsa och dela ansvaret för hälsan i ditt område med medvetenhet och disciplin
 • Minimera fysisk social kontakt
 • Undvik att röra ytor i offentliga och delade utrymmen
 • Undvik folksamlingar
 • Undvik direktkontakt med andra, tvätta händer regelbundet och bär masker när du är i nära kontakt med andra som kan vara smittade
 • Täck hosta / nysningar med armvecket eller en näsduk
 • Övervaka temperaturen eller andra symptom på infektion (hosta, nysa, rinnande näsa, ont i halsen)
 • Genomför självisolering om du har tecken på symtom.
 • Om symtomen fortsätter att utvecklas, ordna med säker transport till medicinska anläggningar enligt regeringens rekommendationer. Undvik att använda kollektivtrafik. Bär mask.
 • I områden med ökad risk måste du hjälpa andra medlemmar i ditt samhälle utan personlig kontakt. Leveranser kan lämnas utanför dörren.
 • Samarbeta med andra för att skapa säkra platser/områden. Diskutera säkerhet med familj och vänner. Prata om säkerhetsriktlinjer, håll koll på vilka som följer riktlinjer. Fastställ policy, uppföljning och dela varandras behov, problem samt möjligheter.
 • Var kritisk mot rykten och sprid inte misinformation.

Riktlinjer för företag och organisationer

1. Användning av ansiktsmask är omdiskuterat. Vi noterar att: (1) Varje person som har till och med lindriga symtom bör undvika kontakt med andra och bära en mask medan den är i offentlig eller privat kontakt med andra. (2) Att bära en mask bör accepteras i offentliga miljöer för att förhindra att de som är sjuka tvekar till eller känner sig stigmatiserade genom att bära en mask. (3) Även om masker inte garanterar säkerhet för en frisk individ och deras tillgänglighet kan vara begränsad på grund av högre prioritet i medicinska miljöer, kan användning av masker i närhet till smittade individer dramatiskt minska risken för infektion. (4) För personer med hög risk (över 50 år eller med befintliga hälsotillstånd) och personer som befinner sig i högriskområden rättfärdigar de negativa konsekvenserna av att bli smittad användning av en mask.