Om oss

endCoronavirus.org byggs och underhålls av New England Complex Systems Institute (NECSI) och samarbetspartners. Vårt mål är att minimera negativa konsekvenser av Coronavirus COVID-19 genom att tillhandahålla data och riktlinjer för åtgärder.

Vår forskargrupp har fakulteter, studenter och dotterbolag från MIT, Harvard, Brandeis och andra universitet nationellt och internationellt. Vi arbetar dygnet runt för att övervaka och kommunicera det nuvarande läget för COVID-19-epidemin.

Vi använder oss av matematiska verktyg med applikation i system som har många interagerade komponenter, och antaganden hos vanliga statistiska modeller inte länge håller.

Vi är specialiserade på nätverk, agentbaserad modellering, flerstavig analys och komplexitet. Vi har används våra metoder i områden som evolution, ekologi, biodiversitet, altruism, systembiologi, cellulär respons, sjukvårdssystem, systemteknik, förhandling, militär konflikt, etniskts våld samt internationell utveckling.

Call to Action

Coronavirus COVID-19 är en sjukdom som sprids snabbt. 20% av fallen att kräver förlängda sjukhusvistelser och ungefär 2% av fallen leder till döden, med snabbt ökande risk för de över 50 år. Spridningen kan ske även vid milda symtom (hosta, nysningar eller förhöjd temperatur) och eventuellt innan symtom uppträder. För att minska risken för spridning krävs det att alla minimerar kontakt med andra människor. Detta är för att undvika både att dessa individer blir smittade samt att de inte överför sjukdomen till andra.

Aggressiva åtgärder krävs för att minska spridning. Genom att minimera nära kontakt med andra minskar sårbarhet och risk hos individer. Dessa åtgärder gör också att att vi kan ligga steget före utbrottet för att vilket ökar chansen att att vi kan stoppa det.

Alla kan hjälpa. Gå med oss ​​genom ansöka på hemsidan

Om oss

endCoronavirus.org byggs och underhålls av New England Complex Systems Institute (NECSI) och samarbetspartners. Vårt mål är att minimera negativa konsekvenser av Coronavirus COVID-19 genom att tillhandahålla data och riktlinjer för åtgärder.

Vår forskargrupp har fakulteter, studenter och dotterbolag från MIT, Harvard, Brandeis och andra universitet nationellt och internationellt. Vi arbetar dygnet runt för att övervaka och kommunicera det nuvarande läget för COVID-19-epidemin.

Vi använder oss av matematiska verktyg med applikation i system som har många interagerade komponenter, och antaganden hos vanliga statistiska modeller inte länge håller.

Vi är specialiserade på nätverk, agentbaserad modellering, flerstavig analys och komplexitet. Vi har används våra metoder i områden som evolution, ekologi, biodiversitet, altruism, systembiologi, cellulär respons, sjukvårdssystem, systemteknik, förhandling, militär konflikt, etniskts våld samt internationell utveckling.

Call to Action

Coronavirus COVID-19 är en sjukdom som sprids snabbt. 20% av fallen att kräver förlängda sjukhusvistelser och ungefär 2% av fallen leder till döden, med snabbt ökande risk för de över 50 år. Spridningen kan ske även vid milda symtom (hosta, nysningar eller förhöjd temperatur) och eventuellt innan symtom uppträder. För att minska risken för spridning krävs det att alla minimerar kontakt med andra människor. Detta är för att undvika både att dessa individer blir smittade samt att de inte överför sjukdomen till andra.

Aggressiva åtgärder krävs för att minska spridning. Genom att minimera nära kontakt med andra minskar sårbarhet och risk hos individer. Dessa åtgärder gör också att att vi kan ligga steget före utbrottet för att vilket ökar chansen att att vi kan stoppa det.

Alla kan hjälpa. Gå med oss ​​genom ansöka på hemsidan