Beredskapskoder

För effektiv hantering av ett utbrott bör gröna, gula, orange och röda zoner identifieras och kontinuerligt övervakas för att öka åtgärder där det behövs, samt minska dem om möjligt. Enskilda gula, orange och röda zoner bör uppdelas praktiskt (stadsdelar, stadsområden, län / distrikt, stater) så att gränser, kontrollpunkter och resebegränsningar upprättas vid behov, även till andra zoner med samma beredskapskod.

Zontyper

  • Gröna Zoner: Områden utan bekräftade fal eller ett fåtal importfall från andra områden
  • Gula Zoner: Områden med ett fåtal fall av lokal smittspridning, men inga kluster av samhällssprdining
  • Orange Zoner: Områden i närhet till röda zoner eller med små kluster av spridning
  • Röda Zoner: Områden där det pågår aktiv smittspridning

Åtgärdsprotokoll Grön Gul Orange Röd
Öka allmänhetens medvetenhet om smittspridningsvägar samt motiverande åtgärder (social distansering, handtvätt, masker)
Ta fram process för snabbt testa invånare för relaterade symptom
Genomför test vid gränskontroller för individer som reser från Gula och orange Zoner för att identifiera individer med symptom (feber, hosta). Resande från samma fordon (flyg, buss, båt, bil) bör hållas kvar tills resultat finns. Vid positivt testresultat sätts den smittade samt medpassagerare och personal i karantän, (individuellt eller i små grupper)
Enforce 14 day quarantine for individuals who are likely to have had contact with infected individuals, including all travelers from Red Zones.
Identifiera kontakter till smittade (smittspårning). Testa, övervaka och/eller begär självisolering  
Uppmana personliga skyddsåtgärder som social distansering, handtvätt, nysettikett  
Övervaka kontinuerligt hälsa hos individer med frekvent social kontakt, speciellt i områden med lokal smittspridning, för att tidigt upptäcka fall och utbrott  
Uppmana medborgare att undvika icke-nödvändiga evenemang och sammankomster, speciellt i små lokaler  
Ge maximalt skydd till sjukvårdspersonal  
Uppmana till användning av personlig skyddsutrustning inklusive mask    
Senarelägg/ställ in icke-nödvändiga evenemang och sammankomster    
Genomför sanering/desinkfektion på allmänna platser    
Genomför aktivt testing av de med symptom.    
Öka testkapacitet och hastighet    
Stäng skolor, tillbedjansplatser och företag      
Begränsa resande till endast nödvändiga resor      
Sätt områden med smittspridning i karantän. Håll folk i deras hem och tillhandahåll nödvändigheter och service utan fysisk kontakt.      
Sätt kontakter till fall i karantän.      
Samla ihop och koordinera nationella resurser (sjukvård, logistik) i områden som satts i karantän      
Använd separata lokaler för smittade fall och vanliga patienter      
Skapa nivåer i sjukvården för att separera milda och svåra fall      

Detta färgkodade system utgår från att områden med lokal spridning måste kontakt mellan individer minska så att varje smittat person sprider smittan till mindre än 1 person i genomsnitt. En minskad social sammankoppling kommer resultera i en exponentiell minskning i antalet nya fall (observera att detta sker med fördröjning på grund av inkubationstiden).

Att helt begränsa/minska resande gör det möjligt att använda mer extrema åtgärder för minskad social kontakt (ex. I orange och röda zoner) i områden där det sker hög grad av lokalt smittspridning, istället för i hela världen på en och samma gång.

I områden med endast importfall eller mycket små mängder av lokalspridning (gröna och gula zoner), kan smittspårning vara tillräckligt för att hindra tillväxt i spridningen. I detta fall är målet att undvika stora folksamlingar som tillåter "super-spreader events". Om det framgår att ett utbrott inte har begränsats till endast ett fåtal fall (i detta fall är det sannolikt att det finns ytterligare smittade individer som inte är kända), kommer antalet smittade fortsätta att växa exponentiellt om åtgärder för Orange eller röda zoner implementeras omgående.

Målet med åtgärder i både röda och orange zoner är att minska social kontakt till den grad som leder till exponentiell minskning av fall över tid. Då röda zoner har fler fall (och också ökat risk för exportfall), rekommenderas mer strikta åtgärder för social distansering samt begränsningar för resande.

För mer information om medicinska och sociala åtgärder, se:

Beredskapskoder

För effektiv hantering av ett utbrott bör gröna, gula, orange och röda zoner identifieras och kontinuerligt övervakas för att öka åtgärder där det behövs, samt minska dem om möjligt. Enskilda gula, orange och röda zoner bör uppdelas praktiskt (stadsdelar, stadsområden, län / distrikt, stater) så att gränser, kontrollpunkter och resebegränsningar upprättas vid behov, även till andra zoner med samma beredskapskod.

Zontyper

  • Gröna Zoner: Områden utan bekräftade fal eller ett fåtal importfall från andra områden
  • Gula Zoner: Områden med ett fåtal fall av lokal smittspridning, men inga kluster av samhällssprdining
  • Orange Zoner: Områden i närhet till röda zoner eller med små kluster av spridning
  • Röda Zoner: Områden där det pågår aktiv smittspridning

Åtgärdsprotokoll Grön Gul Orange Röd
Öka allmänhetens medvetenhet om smittspridningsvägar samt motiverande åtgärder (social distansering, handtvätt, masker)
Ta fram process för snabbt testa invånare för relaterade symptom
Genomför test vid gränskontroller för individer som reser från Gula och orange Zoner för att identifiera individer med symptom (feber, hosta). Resande från samma fordon (flyg, buss, båt, bil) bör hållas kvar tills resultat finns. Vid positivt testresultat sätts den smittade samt medpassagerare och personal i karantän, (individuellt eller i små grupper)
Enforce 14 day quarantine for individuals who are likely to have had contact with infected individuals, including all travelers from Red Zones.
Identifiera kontakter till smittade (smittspårning). Testa, övervaka och/eller begär självisolering  
Uppmana personliga skyddsåtgärder som social distansering, handtvätt, nysettikett  
Övervaka kontinuerligt hälsa hos individer med frekvent social kontakt, speciellt i områden med lokal smittspridning, för att tidigt upptäcka fall och utbrott  
Uppmana medborgare att undvika icke-nödvändiga evenemang och sammankomster, speciellt i små lokaler  
Ge maximalt skydd till sjukvårdspersonal  
Uppmana till användning av personlig skyddsutrustning inklusive mask    
Senarelägg/ställ in icke-nödvändiga evenemang och sammankomster    
Genomför sanering/desinkfektion på allmänna platser    
Genomför aktivt testing av de med symptom.    
Öka testkapacitet och hastighet    
Stäng skolor, tillbedjansplatser och företag      
Begränsa resande till endast nödvändiga resor      
Sätt områden med smittspridning i karantän. Håll folk i deras hem och tillhandahåll nödvändigheter och service utan fysisk kontakt.      
Sätt kontakter till fall i karantän.      
Samla ihop och koordinera nationella resurser (sjukvård, logistik) i områden som satts i karantän      
Använd separata lokaler för smittade fall och vanliga patienter      
Skapa nivåer i sjukvården för att separera milda och svåra fall      

Detta färgkodade system utgår från att områden med lokal spridning måste kontakt mellan individer minska så att varje smittat person sprider smittan till mindre än 1 person i genomsnitt. En minskad social sammankoppling kommer resultera i en exponentiell minskning i antalet nya fall (observera att detta sker med fördröjning på grund av inkubationstiden).

Att helt begränsa/minska resande gör det möjligt att använda mer extrema åtgärder för minskad social kontakt (ex. I orange och röda zoner) i områden där det sker hög grad av lokalt smittspridning, istället för i hela världen på en och samma gång.

I områden med endast importfall eller mycket små mängder av lokalspridning (gröna och gula zoner), kan smittspårning vara tillräckligt för att hindra tillväxt i spridningen. I detta fall är målet att undvika stora folksamlingar som tillåter "super-spreader events". Om det framgår att ett utbrott inte har begränsats till endast ett fåtal fall (i detta fall är det sannolikt att det finns ytterligare smittade individer som inte är kända), kommer antalet smittade fortsätta att växa exponentiellt om åtgärder för Orange eller röda zoner implementeras omgående.

Målet med åtgärder i både röda och orange zoner är att minska social kontakt till den grad som leder till exponentiell minskning av fall över tid. Då röda zoner har fler fall (och också ökat risk för exportfall), rekommenderas mer strikta åtgärder för social distansering samt begränsningar för resande.

För mer information om medicinska och sociala åtgärder, se: