קוד צבעי התראה

בשביל תגובה אפקטיבית להתפרצות, זהו אזורים ירוקים, צהובים, כתומים ואדומים באופן ממושך כדי - לסייע במעקב אחר המצב, להגדיל את מאמץ התגובה במידת הצורך ולשחרור אזורים מאילוצים במידת האפשר. אזורים צהובים, כתומים ואדומים יחידים צריכים להיות קטנים ככל שאפשר (שכונות, אזורים עירוניים, מחוזות, מדינות) כך שגבולות, מחסומים ומגבלות נסיעה נקבעות איפה שצריך, אפילו לאזורים עם אותו הצבע.

סיווג אזורים


פרוטוקול מענה ירוק צהוב כתום אדום
הגברת מודעות ציבורית, כולל מנגנוני הדבקה במחלה והימנעות (ריחוק חברתי, שטיפת ידיים, מסיכות)
פיתוח מנגנון מהיר הנותן מענה לאבחון אזרחים על פי סימפטומים
בכניסות הגבולות - ביצוע בדיקות מהירות למגיעים מאיזורים צהובים או כתומים על מנת לזהות בעלי תסמינים (חום, שיעול). נוסעים בתוך אותו כלי תחבורה (מטוס, רכבת, אוטובוס, רכב) יעוכבו עד לקבלת תוצאות. אם נמצאו חיוביים, לממש בידוד של 14 יום למקרים מאומתים וגם עבור נוסעים וצוות שהיו בקרבתם (פרטים בודדים או קבוצות)
אכפו בידוד של 14 יום לכלל האנשים אשר ייתכן ובאו במגע עם נשאים, כולל כלל הנוסעים המגיעים מאיזורים אדומים
זהו קשרים של מקרים מאומתים ואבחנו, עקבו ו/או הכניסו לבידוד עצמי  
עודדו אמצעי הגנה עצמית כולל ריחוק חברתי, שטיפת ידיים, שיטות להתעתשות בסביבה חברתית  
עקבו בתדירות גבוהה אחר מצבה הבריאותי של קבוצה נבחרת של אנשים בעלי מגע חברתי תכוף, במיוחד באזור בו מתגלה העברה מקומית, לגילוי מקרים מוקדמים של התפרצויות  
דרבנו אזרחים להימנע ממפגשים לא הכרחיים, במיוחד במקומות סגורים  
ספקו הגנה מקסימלית לצוות הרפואי  
מקדמים הגנה אישית כולל מסכות    
דחו או בטלו התכנסויות ואירועים לא הכרחיים    
חטאו מקומות ציבוריים    
בדקו באופן פעיל כל אחד עם תסמינים    
הגבירו את מהירות וכושר הבדיקה    
סגירת בתי ספר, בתי תפילה ועסקים      
הגבלת מסע למטרות הכרחיות בלבד      
הסגר על ישובים נגועים, שמרו אנשים בביתם והעבירו אספקה חיונית אליהם ללא מגע      
הכניסו להסגר אנשים שהיו בקרבת אנשים שנידבקו      
הכינו משאבים לאומיים (רפואיים, לוגיסטיים ...) למען האזורים בהסגר      
הפרידו מתחמים לטיפול במקרי הידבקויות משירותי בריאות אחרים      
צרו דרגות שונות של בתי חולים כדי להפריד ולטפל במקרים בדרגת חומרה שונה      

סכימה מבוססת-צבע זו מבוססת על הרעיון שבאזורים שבהם הנגיף מתפשט בתוך הקהילה, חייבים להוריד את הקישוריות החברתית עד לנקודה בה כל אדם שנדבק ידביק פחות מאדם אחר בממוצע. ירידה בקישוריות החברתית תביא לירידה מעריכית במספר המקרים החדשים (אם כי בשל תקופת הדגירה, יתכן שיהיה זמן עיכוב לפני שתצפה זאת).

הגבלת/צמצום נסיעות מאפשרת להגביל את ישום הנחיות הריחוק החברתי הקיצוניים יותר המיושמים רק למקומות שחווים כיום הולכה מקומית משמעותית (למשל באזורים כתומים ואדומים) ולא בכל מקום בעולם בו זמנית.

באזורים עם מקרים מיובאים בלבד או כמות קטנה מאוד של הולכה מקומית (אזורים ירוקים וצהובים), מעקב אחר קשר עשוי להיות מספיק כדי למנוע את התפתחות  ההתפרצות, ולכן המטרה העיקרית היא להימנע מהתקהלויות המאפשרות אירועי 'מפיץ-על' .אבל אם מתברר כי ההתפרצות לא מוגבלת למקרים בודדים (במקרה כזה סביר מאוד שישנם אנשים נוספים שנדבקו לא ידועים), מספר ההדבקות החדשות ימשיך לגדול באופן מעריכי אלא אם כן המגבלות לאזורים כתומים או אדומים מיושמים מייד.

המטרה של מגבלות אזור אדום וכתום היא להפחית את הקישוריות החברתית הכללית עד לנקודה בה יש ירידה מעריכית במספר המקרים לאורך זמן. באזורים אדומים, בגלל המספר הגבוה יותר של מקרים (ולכן גם הסיכוי המוגבר לייצוא מקרה), מומלץ לבצע צעדים מחמירים יותר של ריחוק חברתי והגבלת נסיעות.

לעוד מידע על תגובה רפואית וחברתית, ראו:

קוד צבעי התראה

בשביל תגובה אפקטיבית להתפרצות, זהו אזורים ירוקים, צהובים, כתומים ואדומים באופן ממושך כדי - לסייע במעקב אחר המצב, להגדיל את מאמץ התגובה במידת הצורך ולשחרור אזורים מאילוצים במידת האפשר. אזורים צהובים, כתומים ואדומים יחידים צריכים להיות קטנים ככל שאפשר (שכונות, אזורים עירוניים, מחוזות, מדינות) כך שגבולות, מחסומים ומגבלות נסיעה נקבעות איפה שצריך, אפילו לאזורים עם אותו הצבע.

סיווג אזורים


פרוטוקול מענה ירוק צהוב כתום אדום
הגברת מודעות ציבורית, כולל מנגנוני הדבקה במחלה והימנעות (ריחוק חברתי, שטיפת ידיים, מסיכות)
פיתוח מנגנון מהיר הנותן מענה לאבחון אזרחים על פי סימפטומים
בכניסות הגבולות - ביצוע בדיקות מהירות למגיעים מאיזורים צהובים או כתומים על מנת לזהות בעלי תסמינים (חום, שיעול). נוסעים בתוך אותו כלי תחבורה (מטוס, רכבת, אוטובוס, רכב) יעוכבו עד לקבלת תוצאות. אם נמצאו חיוביים, לממש בידוד של 14 יום למקרים מאומתים וגם עבור נוסעים וצוות שהיו בקרבתם (פרטים בודדים או קבוצות)
אכפו בידוד של 14 יום לכלל האנשים אשר ייתכן ובאו במגע עם נשאים, כולל כלל הנוסעים המגיעים מאיזורים אדומים
זהו קשרים של מקרים מאומתים ואבחנו, עקבו ו/או הכניסו לבידוד עצמי  
עודדו אמצעי הגנה עצמית כולל ריחוק חברתי, שטיפת ידיים, שיטות להתעתשות בסביבה חברתית  
עקבו בתדירות גבוהה אחר מצבה הבריאותי של קבוצה נבחרת של אנשים בעלי מגע חברתי תכוף, במיוחד באזור בו מתגלה העברה מקומית, לגילוי מקרים מוקדמים של התפרצויות  
דרבנו אזרחים להימנע ממפגשים לא הכרחיים, במיוחד במקומות סגורים  
ספקו הגנה מקסימלית לצוות הרפואי  
מקדמים הגנה אישית כולל מסכות    
דחו או בטלו התכנסויות ואירועים לא הכרחיים    
חטאו מקומות ציבוריים    
בדקו באופן פעיל כל אחד עם תסמינים    
הגבירו את מהירות וכושר הבדיקה    
סגירת בתי ספר, בתי תפילה ועסקים      
הגבלת מסע למטרות הכרחיות בלבד      
הסגר על ישובים נגועים, שמרו אנשים בביתם והעבירו אספקה חיונית אליהם ללא מגע      
הכניסו להסגר אנשים שהיו בקרבת אנשים שנידבקו      
הכינו משאבים לאומיים (רפואיים, לוגיסטיים ...) למען האזורים בהסגר      
הפרידו מתחמים לטיפול במקרי הידבקויות משירותי בריאות אחרים      
צרו דרגות שונות של בתי חולים כדי להפריד ולטפל במקרים בדרגת חומרה שונה      

סכימה מבוססת-צבע זו מבוססת על הרעיון שבאזורים שבהם הנגיף מתפשט בתוך הקהילה, חייבים להוריד את הקישוריות החברתית עד לנקודה בה כל אדם שנדבק ידביק פחות מאדם אחר בממוצע. ירידה בקישוריות החברתית תביא לירידה מעריכית במספר המקרים החדשים (אם כי בשל תקופת הדגירה, יתכן שיהיה זמן עיכוב לפני שתצפה זאת).

הגבלת/צמצום נסיעות מאפשרת להגביל את ישום הנחיות הריחוק החברתי הקיצוניים יותר המיושמים רק למקומות שחווים כיום הולכה מקומית משמעותית (למשל באזורים כתומים ואדומים) ולא בכל מקום בעולם בו זמנית.

באזורים עם מקרים מיובאים בלבד או כמות קטנה מאוד של הולכה מקומית (אזורים ירוקים וצהובים), מעקב אחר קשר עשוי להיות מספיק כדי למנוע את התפתחות  ההתפרצות, ולכן המטרה העיקרית היא להימנע מהתקהלויות המאפשרות אירועי 'מפיץ-על' .אבל אם מתברר כי ההתפרצות לא מוגבלת למקרים בודדים (במקרה כזה סביר מאוד שישנם אנשים נוספים שנדבקו לא ידועים), מספר ההדבקות החדשות ימשיך לגדול באופן מעריכי אלא אם כן המגבלות לאזורים כתומים או אדומים מיושמים מייד.

המטרה של מגבלות אזור אדום וכתום היא להפחית את הקישוריות החברתית הכללית עד לנקודה בה יש ירידה מעריכית במספר המקרים לאורך זמן. באזורים אדומים, בגלל המספר הגבוה יותר של מקרים (ולכן גם הסיכוי המוגבר לייצוא מקרה), מומלץ לבצע צעדים מחמירים יותר של ריחוק חברתי והגבלת נסיעות.

לעוד מידע על תגובה רפואית וחברתית, ראו: