Χρωματικοί κώδικες

Για αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιδημίας, προσδιορίστε πράσινες, κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες περιοχές για να βοηθήσετε την παρακολούθηση της κατάστασης και να αυξήσετε την προσπάθεια απόκρισης όπου χρειάζεται. Οι μεμονωμένες κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες ζώνες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πρακτικά μικρότερες (γειτονιές, αστικές περιοχές, επαρχίες / περιφέρειες).

Διαχωρισμός Περιοχών

  • Πρασινες Ζώνες: Περιοχές χωρίς επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ή με λίγους μολυσμένους ταξιδιώτες που φθάνουν από άλλες περιοχές
  • Κίτρινες Ζώνες: Περιοχές με λίγες περιπτώσεις τοπικής μετάδοσης, αλλά χωρίς ομάδες κοινοτικής μετάδοσης
  • Πορτοκαλί Ζώνες: Περιοχές γειτονικές με κόκκινες ζώνες ή με μικρές ομάδες πασχόντων
  • Κόκκινες Ζώνες: Περιοχές με διαρκή κοινοτική μετάδοση
Συνιστώμενο Πρωτόκολλο Ανταπόκρισης Πράσινο Κίτρινο Πορτοκαλί Κόκκινο
Αύξηση της ευαισθητοποίησης κοινού, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών μετάδοσης ασθενειών και αποφυγής (κοινωνική αποστασιοποίηση, πλύσιμο χεριών, μάσκες)
Αναπτύξτε τη διαδικασία ταχείας αντίδρασης για να ελέγξετε εγχώριους πολίτες για σχετικά συμπτώματα
Εκτελέστε γρήγορα τεστ στα σύνορα για άτομα που ταξιδεύουν από Κίτρινες ή Πορτοκαλί Ζώνες ώστε να εντοπίσετε τα συμπτωματικά άτομα (πυρετός, βήχας). Οι επιβάτες που εισέρχονται από το ίδιο όχημα (αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο, αυτοκίνητο) θα πρέπει να κρατούνται μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Εάν είναι θετικό, επιβάλλεται η 14ήμερη καραντίνα της επιβεβαιωμένης περίπτωσης, καθώς και των λοιπών επιβατών και του πληρώματος (μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες)
Υποβάλετε σε καραντίνα 14 ημερών άτομα που είναι πιθανό να έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων όλων των ταξιδιωτών από τις Κόκκινες ζώνες.
Προσδιορίστε τις επαφές των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων (εντοπισμός επαφών) και προβείτε σε τεστ, παρακολουθήστε ή / και απομονώστε τις.  
Προωθήστε την προσωπική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής αποστασιοποίησης, του πλυσίματος χεριών, το πρωτόκολλο φτερνισματος  
Παρακολουθήστε συχνά την κατάσταση υγείας μιας επιλεγμένης ομάδας ατόμων με συχνές κοινωνικές επαφές, ειδικά στην περιοχή που εντοπίζεται τοπική μετάδοση, για την έγκαιρη ανίχνευση περιστατικών και την εμφάνιση εστίας εξάπλωσης  
Προτρέψτε τους πολίτες να αποφύγουν τις μη ουσιαστικές συγκεντρώσεις, ειδικά σε περιορισμένους χώρους  
Παρέχετε τη μέγιστη προστασία στο ιατρικό προσωπικό  
Προωθήστε την προσωπική προστασία συμπεριλαμβανομένων των μασκών προσώπου    
Αναβάλλετε/ ακυρώστε επουσιώδη συγκεντρώσεις και συμβάντα    
Απολυμάνετε δημόσιους χώρους    
Εξετάστε όλους όσους εμφανίζουν συμπτώματα    
Αυξήστε τον μέγιστο ικανό αριθμό και την ταχύτητα διεξαγωγής ιατρικών εξετάσεων    
Αναστείλετε τη λειτουργία των σχολείων, χώρων λατρείας και επιχειρήσεων      
Περιορίστε τα ταξίδια μόνο για βασικούς σκοπούς      
Απομονώστε (υποβάλετε σε καραντίνα) κοινότητες που έχουν μολυνθεί από τον ιό, κρατώντας τους ανθρώπους στα σπίτια τους και παρέχοντάς τους τα είδη πρώτης ανάγκης χωρίς επαφή      
Υποβάλετε σε καραντίνα τις επαφές των κρουσμάτων      
Επιστρατεύστε εθνικούς πόρους (ιατρικούς, υλικοτεχνικούς ...) για περιοχές που βρίσκονται σε καραντίνα      
Ξεχωριστές εγκαταστάσεις για περιπτώσεις με λοίμωξη από άλλες υπηρεσίες υγείας      
Δημιουργήστε διαφορετικά επίπεδα νοσοκομείων για να διαχωρίσετε και να θεραπεύσετε περιπτώσεις διαφορετικής σοβαρότητας      

Αυτό το σύστημα χρωματικής επινσήμανσης ζωνών βασίζεται στην ιδέα ότι σε περιοχές όπου ο ιός εξαπλώνεται μέσα στην κοινότητα, η κοινωνική αλληλεπίδραση πρέπει να μειωθεί στο σημείο όπου κάθε άτομο που μολύνθηκε θα μολύνει λιγότερο από ένα άλλο άτομο κατά μέσο όρο. Αυτή η μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση θα οδηγήσει σε μια εκθετική μείωση του αριθμού των νέων περιπτώσεων (αν και, λόγω της περιόδου επώασης, μπορεί να υπάρξει χρονική καθυστέρηση πριν από αυτό παρατηρηθεί).

Οι περιορισμοί / μειώσεις των ταξιδιών επιτρέπουν την εφαρμογή πιο ακραίων μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης (π.χ. εκείνων που βρίσκονται σε πορτοκαλί και κόκκινες ζώνες) μόνο σε μέρη που αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντική τοπική μετάδοση και όχι παντού στον κόσμο.

Για περιοχές με εισαγόμενες μόνο περιπτώσεις ή πολύ μικρή ποσότητα τοπικής μετάδοσης (ζώνες πράσινου και κίτρινου χρώματος), ο εντοπισμός επαφών μπορεί να επαρκεί για να αποφευχθεί η ανάπτυξη εστίας και ως εκ τούτου ο κύριος στόχος είναι να αποφευχθούν μεγάλες κοινωνικές συγκεντρώσεις που επιτρέπουν πολλαπλές διαδόσεις του ιού. Αν όμως καταστεί σαφές ότι η εστία δεν έχει περιοριστεί σε λίγες περιπτώσεις (στην περίπτωση αυτή είναι πολύ πιθανό ότι υπάρχουν και άλλα άγνωστα μολυσμένα άτομα), ο αριθμός των νέων λοιμώξεων θα συνεχίσει να αυξάνεται εκθετικά, εκτός εάν ληφθούν τα μέτρα για τις πορτοκαλί ή κόκκινες ζώνες αμέσως.

Ο στόχος των περιορισμών τόσο της κόκκινης όσο και της πορτοκαλιάς ζώνης είναι να μειωθεί η γενική κοινωνική αλληλεπίδραση στο σημείο όπου θα υπάρχει εκθετική μείωση του αριθμού των περιπτώσεων με την πάροδο του χρόνου. Στις κόκκινες ζώνες, λόγω του μεγαλύτερου αριθμού περιπτώσεων (και συνεπώς και των αυξημένων πιθανοτήτων εξαγωγής μιας υπόθεσης), συνιστώνται αυστηρότερα μέτρα κοινωνικής απομάκρυνσης και ταξιδιωτικοί περιορισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ιατρικές και κοινωνικές αποκρίσεις, δείτε:


Χρωματικοί κώδικες

Για αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιδημίας, προσδιορίστε πράσινες, κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες περιοχές για να βοηθήσετε την παρακολούθηση της κατάστασης και να αυξήσετε την προσπάθεια απόκρισης όπου χρειάζεται. Οι μεμονωμένες κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες ζώνες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πρακτικά μικρότερες (γειτονιές, αστικές περιοχές, επαρχίες / περιφέρειες).

Διαχωρισμός Περιοχών

  • Πρασινες Ζώνες: Περιοχές χωρίς επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ή με λίγους μολυσμένους ταξιδιώτες που φθάνουν από άλλες περιοχές
  • Κίτρινες Ζώνες: Περιοχές με λίγες περιπτώσεις τοπικής μετάδοσης, αλλά χωρίς ομάδες κοινοτικής μετάδοσης
  • Πορτοκαλί Ζώνες: Περιοχές γειτονικές με κόκκινες ζώνες ή με μικρές ομάδες πασχόντων
  • Κόκκινες Ζώνες: Περιοχές με διαρκή κοινοτική μετάδοση
Συνιστώμενο Πρωτόκολλο Ανταπόκρισης Πράσινο Κίτρινο Πορτοκαλί Κόκκινο
Αύξηση της ευαισθητοποίησης κοινού, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών μετάδοσης ασθενειών και αποφυγής (κοινωνική αποστασιοποίηση, πλύσιμο χεριών, μάσκες)
Αναπτύξτε τη διαδικασία ταχείας αντίδρασης για να ελέγξετε εγχώριους πολίτες για σχετικά συμπτώματα
Εκτελέστε γρήγορα τεστ στα σύνορα για άτομα που ταξιδεύουν από Κίτρινες ή Πορτοκαλί Ζώνες ώστε να εντοπίσετε τα συμπτωματικά άτομα (πυρετός, βήχας). Οι επιβάτες που εισέρχονται από το ίδιο όχημα (αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο, αυτοκίνητο) θα πρέπει να κρατούνται μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Εάν είναι θετικό, επιβάλλεται η 14ήμερη καραντίνα της επιβεβαιωμένης περίπτωσης, καθώς και των λοιπών επιβατών και του πληρώματος (μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες)
Υποβάλετε σε καραντίνα 14 ημερών άτομα που είναι πιθανό να έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων όλων των ταξιδιωτών από τις Κόκκινες ζώνες.
Προσδιορίστε τις επαφές των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων (εντοπισμός επαφών) και προβείτε σε τεστ, παρακολουθήστε ή / και απομονώστε τις.  
Προωθήστε την προσωπική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής αποστασιοποίησης, του πλυσίματος χεριών, το πρωτόκολλο φτερνισματος  
Παρακολουθήστε συχνά την κατάσταση υγείας μιας επιλεγμένης ομάδας ατόμων με συχνές κοινωνικές επαφές, ειδικά στην περιοχή που εντοπίζεται τοπική μετάδοση, για την έγκαιρη ανίχνευση περιστατικών και την εμφάνιση εστίας εξάπλωσης  
Προτρέψτε τους πολίτες να αποφύγουν τις μη ουσιαστικές συγκεντρώσεις, ειδικά σε περιορισμένους χώρους  
Παρέχετε τη μέγιστη προστασία στο ιατρικό προσωπικό  
Προωθήστε την προσωπική προστασία συμπεριλαμβανομένων των μασκών προσώπου    
Αναβάλλετε/ ακυρώστε επουσιώδη συγκεντρώσεις και συμβάντα    
Απολυμάνετε δημόσιους χώρους    
Εξετάστε όλους όσους εμφανίζουν συμπτώματα    
Αυξήστε τον μέγιστο ικανό αριθμό και την ταχύτητα διεξαγωγής ιατρικών εξετάσεων    
Αναστείλετε τη λειτουργία των σχολείων, χώρων λατρείας και επιχειρήσεων      
Περιορίστε τα ταξίδια μόνο για βασικούς σκοπούς      
Απομονώστε (υποβάλετε σε καραντίνα) κοινότητες που έχουν μολυνθεί από τον ιό, κρατώντας τους ανθρώπους στα σπίτια τους και παρέχοντάς τους τα είδη πρώτης ανάγκης χωρίς επαφή      
Υποβάλετε σε καραντίνα τις επαφές των κρουσμάτων      
Επιστρατεύστε εθνικούς πόρους (ιατρικούς, υλικοτεχνικούς ...) για περιοχές που βρίσκονται σε καραντίνα      
Ξεχωριστές εγκαταστάσεις για περιπτώσεις με λοίμωξη από άλλες υπηρεσίες υγείας      
Δημιουργήστε διαφορετικά επίπεδα νοσοκομείων για να διαχωρίσετε και να θεραπεύσετε περιπτώσεις διαφορετικής σοβαρότητας      

Αυτό το σύστημα χρωματικής επινσήμανσης ζωνών βασίζεται στην ιδέα ότι σε περιοχές όπου ο ιός εξαπλώνεται μέσα στην κοινότητα, η κοινωνική αλληλεπίδραση πρέπει να μειωθεί στο σημείο όπου κάθε άτομο που μολύνθηκε θα μολύνει λιγότερο από ένα άλλο άτομο κατά μέσο όρο. Αυτή η μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση θα οδηγήσει σε μια εκθετική μείωση του αριθμού των νέων περιπτώσεων (αν και, λόγω της περιόδου επώασης, μπορεί να υπάρξει χρονική καθυστέρηση πριν από αυτό παρατηρηθεί).

Οι περιορισμοί / μειώσεις των ταξιδιών επιτρέπουν την εφαρμογή πιο ακραίων μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης (π.χ. εκείνων που βρίσκονται σε πορτοκαλί και κόκκινες ζώνες) μόνο σε μέρη που αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντική τοπική μετάδοση και όχι παντού στον κόσμο.

Για περιοχές με εισαγόμενες μόνο περιπτώσεις ή πολύ μικρή ποσότητα τοπικής μετάδοσης (ζώνες πράσινου και κίτρινου χρώματος), ο εντοπισμός επαφών μπορεί να επαρκεί για να αποφευχθεί η ανάπτυξη εστίας και ως εκ τούτου ο κύριος στόχος είναι να αποφευχθούν μεγάλες κοινωνικές συγκεντρώσεις που επιτρέπουν πολλαπλές διαδόσεις του ιού. Αν όμως καταστεί σαφές ότι η εστία δεν έχει περιοριστεί σε λίγες περιπτώσεις (στην περίπτωση αυτή είναι πολύ πιθανό ότι υπάρχουν και άλλα άγνωστα μολυσμένα άτομα), ο αριθμός των νέων λοιμώξεων θα συνεχίσει να αυξάνεται εκθετικά, εκτός εάν ληφθούν τα μέτρα για τις πορτοκαλί ή κόκκινες ζώνες αμέσως.

Ο στόχος των περιορισμών τόσο της κόκκινης όσο και της πορτοκαλιάς ζώνης είναι να μειωθεί η γενική κοινωνική αλληλεπίδραση στο σημείο όπου θα υπάρχει εκθετική μείωση του αριθμού των περιπτώσεων με την πάροδο του χρόνου. Στις κόκκινες ζώνες, λόγω του μεγαλύτερου αριθμού περιπτώσεων (και συνεπώς και των αυξημένων πιθανοτήτων εξαγωγής μιας υπόθεσης), συνιστώνται αυστηρότερα μέτρα κοινωνικής απομάκρυνσης και ταξιδιωτικοί περιορισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ιατρικές και κοινωνικές αποκρίσεις, δείτε: